THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ

The Single Best Strategy To Use For โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ

The Single Best Strategy To Use For โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ

Blog Article

วัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

อาหารดีมีโปรตีนสูง สำหรับคนเพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน

ไขมันต่ำ โปรตีนในระดับสูง ดื่มง่าย ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล

คุณออมจบคณะวิทยาศาสตร์ เอกการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากำหนดอาหาร และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น โรคไตเสื่อม โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิต ฯลฯ รวมไปถึงให้คำแนะนำผู้ที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพด้วย ซึ่งจะเน้นให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ คิดและพัฒนาสูตรอาหาร ปัจจุบันคุณออมทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานและศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับ "อาหารหรือโภชนาการของผู้สูงอายุ" โดยเฉพาะ โดยส่วนตัวแล้วคุณออมมีความสนใจด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจาก "อาหาร" โปรตีนเสริมแบบเม็ด จึงเลือกศึกษาถึงความสำคัญของอาหารแต่ละชนิด รวมถึงอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อตัวโรค ฯลฯ เพราะเมื่อเราเข้าใจถึงอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ มากขึ้น เราจะรู้จักการกินอาหารให้เป็นยา โดยไม่ต้องกินยาเป็นอาหาร คุณออมจึงอยากแบ่งปันถึงเคล็บลับหรือแนวทางการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง

ให้เราเป็นตัวช่วยในทุกการเลือกเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

บางระยะของโรคไต โปรตีนจะถูกขับออกไปมากเกิน จึงต้องการโปรตีนเสริมเข้าไป

 มีส่วนช่วยในการลดความอยากอาหารและของหวาน

 ระดับการให้โปรตีนนับว่าค่อนข้างสูง

กล้ามเนื้อมีหน้าที่ช่วยออกแรงพยุงและเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหว สามารถช่วยลำเลียงออกซิเจน และสารอาหารในเลือด รวมถึงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมน้ำหนักได้ ยิ่งมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น 

เลือกกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีน หรือเวย์โปรตีน

งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมโปรตีนได้

โปรตีนสมบูรณ์จากพืชได้แก่: ถั่วเหลือง

ช่วยเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

 มีส่วนประกอบของนมผงที่อาจส่งผลต่อผู้ที่มีอาการแพ้นม

Report this page